Prisma Plus P

Prisma Plus, daha fazla profesyonellik için tasarlandı
Prisma Plus panolarının üretimi adım adım tek hat şemasını takip eder.
• Her fider veya fider grubunda, cihazların optimum ve güvenli montajına izin veren bir montaj / önyüz plakası bulunmaktadır.
• Güç devresi ve pano bağlantıları, test edilmiş prefabrike çözümlerle üretilebilir.
• Panonun boyutları içerisindeki cihazlar, bağlantı metodu ve istenen rezerve alana göre kolaylıkla belirlenir.

Plasma Plus, IEC60439-1 standardına uygun test edilmiş pano sistemidir.
• sıcaklık artış sınırlarının doğrulanması
• dielektrik niteliklerinin doğrulanması
• kısa devre dayanımının doğrulanması
• koruyucu devre sürekliliğinin doğrulanması
• yalıtma aralıkları ve yüzeysel kaçak yolu uzunluklarının doğrulanması
• mekanik çalışmanın doğrulanması
• IP koruma derecesinin doğrulanması.
Montaj, dağıtım ve prefabrike bağlantı sistemleri, en sınırlayıcı konfigürasyonlarda tüm testleri başarıyla geçmiştir.

Cihaz montajı
Sezgisel montaj için Merlin Gerin ve Telemecanique cihazlarına özel montaj plakaları

• Vidalar, plakaya montajını kolaylaştırmak için cihazı dikey ve yatay olarak yerleştirilir.
• Açılmış olan delikler cihazın ön montajını sağlar.
• Pimler, kendinden delikli vidalarla sabitlenene kadar montaj plakası cihazı karkasın üzerinde tutar.
• Modüler ve Compact NS 630A tipi cihazlarda montaj plakaları karkasın ön dikmelerine sabitlenir. Boşta kalan alan kablajı kolaylaştırmış olur.
• Plakalar, yardımcı donanımlar için terminal bloklarının ve yardımcı devre kablo bağlantıları için kanal montajını kolaylaştırır.

Compact NS için montaj plakası, karkasın ön dikmelerine sabitleniyor
Hızlı montaj için her pano tipine ayrı bir önyüz plakası
• Daha fazla güvenlik sağlamak için önyüz plakalar sadece cihaz ayar düğmelerine ve kontrol cihazlarına erişim sağlarlar.
• Tüm önyüz plakaları 1/8 dönüşlü tutucu vidalar ile dikmelere monte edilir.
• Montajdan sonra panoya hızlı erişim sağlamak için önyüz plakalarını taşıyıcı çerçeve kapı gibi açılabilir şekildedir.

Panoya hızlı erişim için kapı gibi açılabilir şekilde önyüz plakalarını taşıyıcı çerçeve

Montaja hazır fonksiyonel üniteler