Prisma Plus G

Prisma Plus, daha fazla profesyonellik için tasarlandı
Prisma Plus panolarının üretimi adım adım tek hat şemasını takip eder.
• Her fider veya fider grubunda, cihazların optimum ve güvenli montajına izin veren bir montaj / önyüz plakası bulunmaktadır.
• Güç devresi ve pano bağlantıları, test edilmiş prefabrike çözümlerle üretilebilir.
• Panonun boyutları içerisindeki cihazlar, bağlantı metodu ve istenen rezerve alana göre kolaylıkla belirlenir.

Plasma Plus, IEC60439-1 standardına uygun test edilmiş pano sistemidir.
• Sıcaklık artış sınırlarının doğrulanması
• Dielektrik niteliklerinin doğrulanması
• Kısa devre dayanımının doğrulanması
• Koruyucu devre sürekliliğinin doğrulanması
• Yalıtma aralıkları ve yüzeysel kaçak yolu uzunluklarının doğrulanması
• Mekanik çalışmanın doğrulanması
• IP koruma derecesinin doğrulanması.
Montaj, dağıtım ve prefabrike bağlantı sistemleri, en sınırlayıcı konfigürasyonlarda tüm testleri başarıyla geçmiştir.